Ngày 15/08/2014 10:40:57
Sử dụng gạch nung để xây dựng các công trình cải tạo, sửa chữa đến năm 2015
Ngày 23/6/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản về việc chấp thuận sử dụng gạch nung để xây dựng các công trình cải tạo...

Theo thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ trưởng bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng, nhưng để đảm bảo cho các công trình khi cải tạo, sửa chữa được đồng bộ, gắn kết giữa tường củ và tường mới, đảm bảo ổn định trong quá trình thi công, Sở Xây dựng đã có văn bản trình Ủy Ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho các công trình cải tạo, sửa chữa trên địa bàn tỉnh được sử dụng gạch nung để thi công từ nay đến hết năm 2015 và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh giao đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng quy định.

Các tin khác

THỜI TIẾT - GIÁ VÀNG - TỶ GIÁ

ẢNH LIÊN KẾT

© 2011 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
Trụ sở: Số 15 Lê Lợi, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0703.873.985 Fax: 0703.873.984
Email: vinhlongdif@yahoo.com.vn
Website: www.vldif.com.vn