Ngày 30/09/2014 09:45:38
Hoạt động Ngân hàng 9 tháng dầu năm 2014 trên địa bàn Vĩnh Long
Nhằm thực hiện chính sách tiền tệ đảm bảo hoạt động Ngân hàng an toàn, hiệu quả, ngay từ đầu năm...

Ngành Ngân hàng đã triển khai thực hiện kịp thời, cụ thể Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2014 trong thực hiện chính sách tín dụng, trần lãi suất huy động, trần lãi suất cho vay và các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các hoạt động khác có liên quan đến tổ chức tín dụng.

Các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm mức trần lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay; tăng cường các biện pháp huy động vốn tại chỗ bằng các hình thức cạnh tranh lành mạnh; tranh thủ các nguồn vốn điều hòa từ hội sở để đáp ứng nhu cầu cho vay phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong 9 tháng, lãi suất huy động và lãi suất cho vay được điều chỉnh giảm theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước và dựa trên quan hệ cung cầu.

- Số dư nguồn vốn huy động ước tính đến cuối tháng 9/2014 đạt 18.370 tỷ đồng, tăng 13,2% so với số đầu năm.

- Tổng dư nợ cho vay ước tính đến cuối tháng 9/2014 đạt 15.100 tỷ đồng, tăng 2,27% so với số đầu năm.

- Về nợ xấu toàn tỉnh ước tính đến cuối tháng 9/2014 là 1.190 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 7,88% trên tổng dư nợ, tăng 3 điểm % so với số đầu năm. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu nhưng do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, việc bán tài sản đảm bảo rất chậm; thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra, khả năng phục hồi doanh nghiệp tồn đọng nợ còn chậm ; … dẫn đến nợ xấu phát sinh cao hơn nợ xấu thu được.

TN (nguồn BC:446   /CTK)

Các tin khác

THỜI TIẾT - GIÁ VÀNG - TỶ GIÁ

ẢNH LIÊN KẾT

© 2011 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
Trụ sở: Số 15 Lê Lợi, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0703.873.985 Fax: 0703.873.984
Email: vinhlongdif@yahoo.com.vn
Website: www.vldif.com.vn