Lãi Suất cho vay

QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY
TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
TỈNH VĨNH LONG

             
        Ngày 17/10/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định số 19/QĐ-UBND “Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long”.

 Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2014 cụ thể là:

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Mức lãi suất cho vay đối với các dự án đầu tư nhóm 1:

  a) Lãi suất cho vay:

  – Trung hạn: 8,4%/năm.                                    

  – Dài hạn: 9%/năm.

 b) Các dự án đầu tư được vay:

  – Xây dựng phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên,…). 

  – Xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

  – Hệ thống cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải.

  – Xây dựng công trình thủy lợi.

  – Xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học.

  – Phát triển cơ sở hạ tầng làng nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề nông thôn.

  – Di chuyển sắp xếp lại cụm làng nghề.

2. Mức lãi suất cho vay đối với các dự án đầu tư nhóm 2:

a) Lãi suất cho vay:

  –  Trung hạn: 9%/năm.                                    

  –  Dài hạn: 9,6%/năm.

b) Các dự án đầu tư được vay:

  – Kết cấu hạ tầng giao thông.

  – Phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.

  – Xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, tuyến công nghiệp, cụm công nghiệp.

  – Các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp.

  – Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, đổi mới dây chuyền công nghệ.

  – Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm mới, sản xuất sản phẩm sạch.

  – Xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên.

  – Xây dựng khu nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương.

3. Mức lãi suất cho vay đối với các dự án đầu tư nhóm 3:

a) Lãi suất cho vay:

  –  Trung hạn: 9,6%/năm.                                    

  –  Dài hạn: 10,2%/năm.

b) Các dự án đầu tư được vay:

  –  Kết cấu hạ tầng khu đô thị.

  –  Xây dựng siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị.

  –  Đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

4. Mức lãi suất cho vay đối với các tiểu dự án vay vốn Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tối thiểu là 8,4%/năm.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1.     Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Vĩnh Long, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Vĩnh Long, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2.     Quyết định này thay thế Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long năm 2014

3.     Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và được đăng công báo tỉnh.THỜI TIẾT - GIÁ VÀNG - TỶ GIÁ

ẢNH LIÊN KẾT

© 2011 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
Trụ sở: Số 15 Lê Lợi, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0703.873.985 Fax: 0703.873.984
Email: vinhlongdif@yahoo.com.vn
Website: www.vldif.com.vn