Liên Hệ

Địa chỉ : Số 15 Lê Lợi , Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 0703. 837. 985, Fax : 0703. 837.984
Địa chỉ email : vinhlongdif@yahoo.com.vn hoặc hoangtan.vldif@yahoo.com.vn

THỜI TIẾT - GIÁ VÀNG - TỶ GIÁ

ẢNH LIÊN KẾT

© 2011 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
Trụ sở: Số 15 Lê Lợi, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0703.873.985 Fax: 0703.873.984
Email: vinhlongdif@yahoo.com.vn
Website: www.vldif.com.vn