Ban Giám Đốc

 
Họ và tên: HUỲNH NGỌC CHIẾN
Ngày sinh: 18-10-1974
Quê quán: Xã Bình Phú - huyện Càng Long - Tỉnh Trà Vinh
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: (070). 3837815
Họ và tên: DIỆP QUỐC TOÀN
Ngày sinh: 09-10-1975
Quê quán: xã Trung Hiếu - huyện Vũng Liêm - tỉnh Vĩnh Long
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: (070). 3837814

THỜI TIẾT - GIÁ VÀNG - TỶ GIÁ

ẢNH LIÊN KẾT

© 2011 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
Trụ sở: Số 15 Lê Lợi, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0703.873.985 Fax: 0703.873.984
Email: vinhlongdif@yahoo.com.vn
Website: www.vldif.com.vn