Văn bản khác

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
23/2014/TT-NHNN 19/08/2014 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
37/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
02/2013/TT-NHNN 21/01/2013 Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
104/2012/TT-BTC 25/06/2012 Quy định lãi suất cho vay tín dụng, đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
11/2012/NĐ-CP 22/02/2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.
201/2011/TT-BTC 30/12/2011 Về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
19/2010/TT-NHNN 27/09/2010 Sửa đổi một số điều của thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010 của thống đốc NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
83/2010/NĐ-CP 23/07/2010 Về việc Đăng ký giao dịch đảm bảo.
15/2010/TT-NHNN 16/06/2010 Thông tư Qui định về phân loại nợ , trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.
13/2010/TT-NHNN 20/05/2010 Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
24/2009/TT-NHNN 14/12/2009 Hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới.
49/2009/TT-BTC 12/03/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
07/2008/QĐ-BTC 29/01/2008 Quyết định ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
139/2007/NĐ-CP 29/11/2007 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
138/2007/NĐ-CP 28/08/2007 Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

THỜI TIẾT - GIÁ VÀNG - TỶ GIÁ

ẢNH LIÊN KẾT

© 2011 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
Trụ sở: Số 15 Lê Lợi, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0703.873.985 Fax: 0703.873.984
Email: vinhlongdif@yahoo.com.vn
Website: www.vldif.com.vn