Danh mục các lĩnh vực đầu tư

DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG
KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND ngày  03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân  tỉnh Vĩnh Long)

STT

Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

I

Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường

1

Đầu tư kết cấu hạ tầng

2

Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường

3

Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng

II

Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ

1

Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, cụm công nghiệp

2

Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp

3

Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề

III

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi

2

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, thủy sản

3

Đầu tư xây dựng dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp

IV

Xã hội hóa hạ tầng xã hội

1

Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên...)

2

Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên

3

Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương

4

Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang

V

Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác tại địa phương

1

Tuyến công nghiệp

2

Đổi mới dây chuyền công nghệ

3

Sản xuất sản phẩm mới

4

Phát triển cơ sở hạ tầng làng nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề nông thôn

5

Đầu tư xây dựng các dự án phục vụ chế biến lương thực, thực phẩm

6

Đầu tư ứng dụng công nghệ cao

7

Đầu tư các dự án bảo quản nông sản sau thu hoạch

 

Hình hoạt động

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip