Lãi suất cho vay

QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY
TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
TỈNH VĨNH LONG   

    Ngày 10/8/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND "Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long".

    Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2015 cụ thể là:

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Mức lãi suất cho vay đối với các dự án đầu tư nhóm 1:

  a) Lãi suất cho vay:

  – Trung hạn: 7%/năm.                                    

  – Dài hạn: 7.6%/năm.

 b) Các dự án đầu tư được vay:

  – Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên,…). 

  – Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

  – Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải.

  – Đầu tư xây dựng cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi.

  – Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học.

  – Phát triển cơ sở hạ tầng làng nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề nông thôn.

  – Di chuyển sắp xếp lại cụm làng nghề.

  – Đầu tư các dự án bảo quản nông sản sau thu hoạch.  

2. Mức lãi suất cho vay đối với các dự án đầu tư nhóm 2:

a) Lãi suất cho vay:

  –  Trung hạn: 7.6%/năm.                                    

  –  Dài hạn: 8.2%/năm.

b) Các dự án đầu tư được vay:

  – Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

  – Đầu tư phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.

  – Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, tuyến công nghiệp, cụm công nghiệp.

  – Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp.

  – Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, đổi mới dây chuyền công nghệ.

  – Đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm mới.

  – Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên.

  – Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương.

  – Đầu tư xây dựng các dự án phục vụ chế biến lương thực, thực phẩm.

  – Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.

3. Mức lãi suất cho vay đối với các dự án đầu tư nhóm 3:

a) Lãi suất cho vay:

  –  Trung hạn: 8.2%/năm.                                    

  –  Dài hạn: 8.8%/năm.

b) Các dự án đầu tư được vay:

  –  Kết cấu hạ tầng khu đô thị.

  –  Đầu tư xây dựng cải tạo khu du lịch, khu vui chơi giải trí.

  –  Xây dựng siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị.

  – Đầu tư ứng dụng công nghệ cao.

4. Mức lãi suất cho vay đối với các tiểu dự án vay vốn từ nguồn tài trợ Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) tối thiểu là 7%/năm.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

 Đối với các dự án đã ký kết Hợp đồng tín dụng trước khi Quyết định này có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo mức lãi suất cho vay đã ký trên Hợp đồng tín dụng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Vĩnh Long, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Vĩnh Long, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và được đăng công báo tỉnh.

Hình hoạt động

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip