Tín dụng doanh nghiệp
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không đánh mất đà cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu

Ngành Ngân hàng phấn đấu từ nay đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu, cả nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã được phân loại xuống dưới 3%.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg

 

Các khung khổ pháp lý đã ban hành, đặc biệt Nghị quyết 42 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD có ý nghĩa lịch sử đối với hoạt động ngân hàng giai đoạn này. Điều này thể hiện tư duy, tầm nhìn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, và sự vào cuộc đồng bộ, có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt phải nói tới sự vào cuộc bản lĩnh, trách nhiệm, thái độ chuyên nghiệp, cầu thị của Thống đốc NHNN và Ban Lãnh đạo NHNN cũng như các cấp, sự cố gắng nỗ lực cao độ của các TCTD. Trong các lĩnh vực tái cơ cấu, lĩnh vực tái cơ cấu ngân hàng có những kết quả rất rõ rệt so với các lĩnh vực khác.

Kết quả đạt được đã nhìn thấy, song nhiệm vụ trước mắt còn nặng nề, yêu cầu còn rất cao và cần phải nỗ lực mạnh mẽ, không để mất đà cơ cấu lại các TCTD, XLNX… Cũng cần xác định rằng, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không chỉ của ngành Ngân hàng, nhưng đầu mối và nòng cốt là ngành Ngân hàng.     

Ngành Ngân hàng phấn đấu từ nay đến năm 2020 hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết 42 và Đề án 1058. Riêng năm 2018, phấn đấu hoàn thành khoảng 30% mục tiêu đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt đến năm 2020, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu, cả nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã được phân loại xuống dưới 3%. Đồng thời với việc XLNX, phải  tăng cường chất lượng cơ cấu tín dụng cho vay, không để cho nợ xấu mới phát sinh.

Về việc củng cố và xử lý các TCTD, cần tiếp tục hoàn thiện triển khai các đề án đã được phê duyệt. Có lộ trình tăng vốn, tính toán cho VAMC thực hiện mua bán nợ theo cơ chế thị trường, xem xét đề xuất của VAMC đối với việc tiếp tục mua một số nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt, tăng cường năng lực tài chính và quản trị cho VAMC nhất là về nhân sự.

Đối với các TCTD, cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đối với đất nước, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh. Phải phấn đấu nâng cao tỷ trọng doanh thu của các dịch vụ phi tín dụng, tính toán để xử lý đúng giữa số lượng, cơ cấu và chất lượng đối với nền kinh tế.

Ngành Ngân hàng cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát của NHNN để phát hiện kịp thời và hạn chế tối đa những sai phạm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống ngân hàng. Trong đó coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại, yếu kém và sai phạm nội bộ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành liên quan, các địa phương cần chủ động phối hợp với ngành ngân hàng xử lý các vướng mắc trong XLNX. Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác cơ cấu lại các TCTD, XLNX, tạo sự đồng thuận trong xã hội.         

Theo đó, Bộ Tài chính cần sớm triển khai giải pháp xử lý các khoản nợ xấu liên quan tới nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, điều này cũng tạo điều kiện cho hoạt động của các ngân hàng. Tiếp tục có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thuế cụ thể, rõ ràng hơn thực hiện đúng Nghị quyết 42 với thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý TSBĐ và nghĩa vụ nộp thuế. Phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư, NHNN trình Chính phủ xem xét phê duyệt phương án tăng vốn cho các NHTM Nhà nước.

Bộ Công an cần xem xét ban hành văn bản chỉ đạo công an các cấp phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác giữ gìn, bảo đảm trật tự, hỗ trợ TCTD khi thu giữ các TSBĐ của các khoản nợ xấu. Kiên quyết xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi chống đối, cản trở hoặc đe doạ tính mạng, tinh thần của các bên thu giữ tài sản để đảm bảo việc thu giữ TSBĐ hiệu quả.

Bộ Tài nguyên - Môi trường cần sớm ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể để áp dụng thống nhất ở các địa phương đối với xử lý TSBĐ là các dự án bất động sản đang dở dang.

Với ngành Tư pháp, đề nghị Toà án nghiên cứu, xem xét việc mở rộng thủ tục rút gọn trong triển khai xử lý TSBĐ. Bộ Tư pháp chỉ đạo Tổng cục thi hành án dân sự xây dựng cơ chế, chính sách và hướng dẫn cơ quan thi hành án các cấp thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Nghị quyết 42 về nghiên cứu bổ sung các đối tượng cụ thể về trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm thiếu chữ ký của các bên thế chấp.(http://thoibaonganhang.vn)

Khánh Toàn_P.TĐ (Sưu tầm)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip

Hình hoạt động