Đầu tư xây dựng
Tập trung các giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Theo ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư, tỉnh Vĩnh Long rất mong muốn lựa chọn, thu hút các nhà đầu tư/doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực của mình.

          Vì thế hiện nay, ông cho biết, ngoài việc tập trung triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, chỉ đạo đã có của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế và các luật, nghị định, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...

          Tỉnh cũng đang tập trung nghiên cứu xây dựng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chính sách theo thẩm quyền được giao, cũng như xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện thiết thực cho doanh nghiệp phát triển, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

          Cụ thể, tỉnh tích cực triển khai: đề án hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân; chương trình khởi nghiệp gắn với kế hoạch phát triển doanh nghiệp;đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Long; đề án nâng cao năng lực xuất khẩu; đề án tổ chức lại hệ thống tiêu thụ nông sản- thủy sản gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp…

          Bên cạnh tập trung thực hiện cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh- PCI… với mong muốn ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn, các chính sách hỗ trợ đúng, kịp thời giúp cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.(Nguồn: .baovinhlong.com.vn)

Hiền Anh_P.TD-UT (Sưu tầm)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Hình liên kết

    

 

Video clip