Tín dụng doanh nghiệp
Dốc sức tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu

NHNN áp dụng toàn diện các biện pháp đảm bảo tái cơ cấu xử lý nợ xấu hiệu quả.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu (XLNX) của các TCTD, Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020", Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Chỉ thị 06/CT-NHNN của Thống đốc NHNN về triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 1058, ngành Ngân hàng đã đạt kết quả ban đầu quan trọng tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo.

NHNN thường xuyên chỉ đạo các TCTD quyết liệt xử lý nợ xấu

Đó là khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện, cơ chế chính sách hỗ trợ các TCTD, năng lực quản trị của các TCTD được nâng cao, tình hình chất lượng tài sản của các TCTD được cải thiện, thanh khoản hệ thống duy trì ổn định. Tình trạng sở hữu chéo,

cổ đông/nhóm cổ đông lớn có tính chất thao túng, chi phối NH được xử lý một bước quan trọng… "Công tác XLNX nhanh và thực chất hơn, ý thức trả nợ của khách hàng cải thiện, xử lý TSBĐ khá hơn… những yếu tố trên là nền tảng đóng góp thành tựu chung của hoạt động ngân hàng khi triển khai Nghị quyết 42, Quyết định 1058", Thống đốc đánh giá.

Nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các chính sách lớn trên cũng như đạt mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong thời gian tới, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ  thị số 05/CT-NHNN về việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với XLNX, trong đó Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) được giao nhiều trọng trách nhất tại Chỉ thị này. Cụ thể, Thống đốc yêu cầu Cơ quan này triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN về cơ cấu lại và XLNX. Để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho các TCTD triển khai hiệu quả Nghị quyết 42 và Quyết định 1058, Cơ quan TTGSNH khẩn trương hoàn thiện và trình Thống đốc ban hành các Thông tư hướng dẫn Luật số 17/2017/QH14 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, đồng thời phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về cơ cấu lại đối với các TCTD yếu kém, XLNX và TSBĐ của khoản nợ xấu.

Đặc biệt, công tác thanh tra giám sát VAMC, TCTD thực hiện Nghị quyết 42, phương án cơ cấu lại gắn với XLNX đến năm 2020, Chỉ thị số 07 về tăng cường phòng chống ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phải tăng cường hơn nữa. Từ đó, vừa đảm bảo tiến độ triển khai vừa phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi không tuân thủ quy định và vi phạm pháp luật đã được NHNN cảnh báo nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và duy trì an toàn hoạt động của TCTD...

Với các đơn vị vụ, cục khác, Thống đốc yêu cầu phải chủ động, nhạy bén trong việc nắm bắt, nghiên cứu tình hình trong nước và thế giới để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích, dự báo, tham mưu các kịch bản ứng phó khác nhau nhằm ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, tạo điều kiện để TCTD cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế và thực hiện tốt công tác cơ cấu lại gắn với XLNX.

Một nội dung nữa được Thống đốc nhấn mạnh đó là tăng cường công tác truyền thông nhằm tăng cường sự hiểu biết, thống nhất của các cá nhân, bộ phận có liên quan trong TCTD và khách hàng về các giải pháp cơ cấu lại gắn với XLNX.

Với các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Thống đốc yêu cầu cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương hỗ trợ TCTD tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058, hỗ trợ thu giữ, phát mại, xử lý TSBĐ của khoản nợ xấu góp phần đẩy nhanh tiến độ XLNX, cơ cấu lại hệ thống các TCTD.

Đối với các đơn vị trực tiếp triển khai chính sách lớn trên là VAMC và TCTD, tại Chỉ thị 05, Thống đốc đã đưa ra một loạt các yêu cầu quan trọng để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu gắn với XLNX. Cụ thể, Thống đốc chỉ thị VAMC tiếp tục tổ chức triển khai các giải pháp quy định tại Quyết định số 28 Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2010 và hướng tới 2022; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42. Hoạt động mua bán, XLNX theo cơ chế thị trường cần tiếp tục được đẩy mạnh, song song với đó áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong việc mua bán nợ theo giá trị thị trường. VAMC tăng cường phối hợp với TCTD để rà soát, phân loại, đánh giá lại tài sản bảo đảm và các khoản nợ xấu đã mua để xác định khả năng thu hồi nợ và có giải pháp xử lý phù hợp…

Còn đối với các TCTD, Thống đốc NHNN cũng yêu cầu áp dụng toàn diện các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42, phương án cơ cấu lại gắn với XLNX đến năm 2020 để đẩy nhanh tiến độ XLNX, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu, cũng như triển khai quyết liệt, có hiệu quả phương án cơ cấu lại đảm bảo đúng lộ trình đề ra.

Bên cạnh phối hợp chặt chẽ với VAMC triển khai quyết liệt các giải pháp XLNX trên toàn hệ thống, Thống đốc yêu cầu các TCTD phối hợp tích cực với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặc biệt là cơ quan công an, tòa án, cơ quan thi hành án các cấp để có thể thu hồi tối đa giá trị TSBĐ và khoản nợ xấu…

Việc khẩn trương ban hành Chỉ thị 05 với những nội dung, yêu cầu cụ thể, chi tiết quán triệt tới toàn hệ thống một lần nữa cho thấy sự quyết tâm của ngành Ngân hàng mong muốn đẩy nhanh tái cơ cấu gắn với XLNX đảm bảo hoạt TCTD lành mạnh, an toàn, hiệu quả, sớm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra.(http://thoibaonganhang.vn)

Khánh Toàn_P.TĐ (Sưu tầm)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình liên kết

    

 

Video clip

Hình hoạt động