Tin tức sự kiện
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Sở Kế hoạch - Đầu tư vừa triển khai Quyết định số 2394 của UBND tỉnh về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, nhằm phối hợp tốt hơn trong công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện- thị- thành.

Trên cơ sở dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn cấp huyện và Quyết định số 2394, các đại biểu đã nghiên cứu, đóng góp tích cực nhằm hoàn thiện quy chế phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng.

Riêng đối với việc hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện- thị- thành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

Trong đó, đối với UBND các huyện- thị- thành: thành lập Ban vận động hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ vận động từ tháng 3/2019.

Định kỳ hàng quý tổ chức gặp gỡ, đối thoại, phổ biến chính sách có liên quan đến việc chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, giải quyết những khó khăn cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Nguồn: Lý An – Báo Vĩnh Long

Trương Thị Phương Thảo P.TĐ

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip

Hình hoạt động