Tin tức sự kiện
Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 39 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là quỹ) và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Theo nghị định, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ quỹ với mức lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại (so sánh lãi suất của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của quỹ).

Mức cho vay với mỗi dự án, phương án tối đa 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của quỹ đối với 1 doanh nghiệp nhỏ và vừa không quá 15% vốn điều lệ thực có của quỹ.

Nghị định quy định rõ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn từ quỹ phải đáp ứng đủ 5 điều kiện sau: thứ nhất, được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 2 tiêu chí quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Thứ hai, chủ sở hữu doanh nghiệp phải có nguồn vốn ít nhất 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Thứ ba, có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi. Thứ tư, đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay. Thứ năm, đảm bảo đủ vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

                              Nguồn: Lý An – Báo Vĩnh Long

Phương Thảo P.TĐ

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip

Hình hoạt động