Tin tức sự kiện
Vĩnh Long: Họp UBND tỉnh thường kỳ 6 tháng đầu năm 2019
Theo báo cáo của UBND tỉnh thì trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển.

Thu ngân sách đạt tiến độ dự toán và tăng khá so với cùng kỳ. Hoạt động tín dụng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu vốn và hỗ trợ tích cực cho sản xuất. Vốn đầu tư toàn xã hội, kim ngạch xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội nối tiếp đà tăng trưởng và đạt tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 3.491,7 tỷ đồng,  tăng 25,27%, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 16.984,15 tỷ đồng, tăng 5,79%, tổng giá trị sản xuất (GTSX) nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm (giá so sánh 2010) đạt 11.468,32 tỷ đồng, đạt 48,78% kế hoạch, tăng 1,96%; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 6 tháng năm 2019 tăng 13,15% và đạt tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ của năm 2018 (9,14%).

Những nỗ lực của các ngành, các cấp trong đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp/nhà đầu tư giúp sản xuất công nghiệp, thương mại của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao cùng kỳ trước. Năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục được cải thiện và nằm trong nhóm tốt của cả nước.

Công tác xây dựng cơ bản được được đổi mới và chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm đã giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các công trình chuyển tiếp; từ đó nhiều lĩnh vực công trình được triển khai nhanh, hiệu quả. Việc phân công, phân cấp, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện thường xuyên, có chiều sâu hơn.

An sinh xã hội được thực hiện tốt, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện. Trong đó, thực hiện các chính sách, huy động nguồn lực chăm lo cho người có công đạt kết quả tốt hơn. Công tác kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; công tác phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy được thực hiện quyết liệt hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư mới, đảm bảo yêu cầu khám và điều trị cho người dân. An toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát tốt. Công tác tuyên truyền cổ động chính trị, việc tổ chức các ngày lễ lớn, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra trang trọng, sôi nổi đã tạo không khí phấn khởi cho người dân.

Công tác cải cách hành chính có những chuyển biến mạnh. Bộ máy chính quyền được tập trung sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước được sự đồng thuận của các cấp, các ngành và đang được nhân rộng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 48,78% kế hoạch, tăng 1,96% so cùng kỳ nhưng chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra; tăng trưởng một số ngành dịch vụ có tỷ trọng khá cao trong cơ cấu nền kinh tế đạt thấp, đã kéo giảm tăng trưởng của khu vực dịch vụ; thu hút đầu tư có dấu hiệu chậm lại; việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình thu hút đầu tư, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển du lịch, cơ cấu lại ngành công nghiệp, công thương triển khai chậm, chưa đồng bộ và hiệu quả mang lại chưa rõ nét; tuyển sinh đào tạo nghề, tư vấn giải quyết việc làm đạt kết quả thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước. Vi phạm pháp luật về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp…

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi họp
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành địa phương trong 6 tháng cuối năm cần tập trung rà soát và triển khai đồng bộ các giải pháp thuộc các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt, kế hoạch cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trong năm 2019; đối với các chỉ tiêu kinh tế còn đạt thấp trong 6 tháng đầu năm thì cần rà soát, tìm các giải pháp tháo gỡ và tập trung thực hiện quyết quyết liệt trong 6 tháng cuối năm; khai thác tốt các nguồn thu cho ngân sách, tiết kiệm chi, giảm nợ đọng thuế và nợ xấu ngân hàng; tập trung cải thiện môi trường đầu tư; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh; chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm

 Thường xuyên rà soát và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác đối với các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án/công trình xây dựng cơ bản; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội và ma túy. Tích cực phòng chống các dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi, nhất là dịch tả heo Châu Phi; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy...

Nguồn https://tintuc.vinhlong.gov.vn

Xuân Viên P. KH_TC

 
Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip

Hình hoạt động