Hoạt động quỹ
Chi bộ cơ sở Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2018

Chi bộ cơ sở Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long được thành lập từ tháng 01/2011, trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan. Từ tháng 02/2012, Chi bộ chuyển sang trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp, phù hợp với loại hình doanh nghiệp và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đ/c Huỳnh Ngọc Chiến, Giám đốc - Bí thư Chi bộ cơ sở Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long

Chi bộ hiện có 23 đảng viên trên tổng số 32 lao động của đơn vị. Ban chấp hành Chi bộ và toàn thể đảng viên hầu hết là các cán bộ trẻ, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết với ngành và vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó:

- Trình độ chuyên môn:

  Ÿ Thạc sĩ chiếm 26,1% trên tổng số đảng viên.

  Ÿ Đại học chiếm 91,3% trên tổng số đảng viên.

  Ÿ Trung cấp chiếm 8,7% trên tổng số đảng viên.

- Trình độ lý luận chính trị:

  Ÿ Cao cấp lý luận chính trị chiếm 17,4% trên tổng số đảng viên.

  Ÿ Trung cấp lý luận chính trị chiếm 8,7% trên tổng số đảng viên.

Năm 2017, Chi bộ cơ sở Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long được Đảng ủy khối doanh nghiệp công nhận Chi bộ đạt "trong sạch, vững mạnh".

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Cấp ủy và toàn thể đảng viên quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 của Chi bộ.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Chú trong công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đảng viên; phân công đảng viên kềm cặp, bồi dưỡng quần chúng có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để xem xét kết nạp vào Đảng. Tổ chức tốt hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác tổ chức cơ sở Đảng

Tổ chức sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ thường kỳ đúng quy định, có nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Về tổ chức bộ máy

Kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, làm việc có hiệu quả. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, năng động, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp, hiện đại, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đề ra các giải pháp để quản lý, điều hành một cách có hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng công tác thu hồi nợ, cơ cấu nợ, giảm tỷ lệ nợ xấu. Sử dụng nguồn vốn tín dụng đảm bảo yêu cầu đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết của HĐND và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Đ Trang. P. HC-TH

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip

Hình hoạt động