Hoạt động quỹ
Chi bộ cơ sở Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long tổ chức sơ kết công tác Đảng quý I/2018

Ngày 26/3/2018 Ban chấp hành Chi bộ cơ sở Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quí I/2018 và triển khai chương trình công tác quí II/2018. Trong 3 tháng đầu năm 2018,  cấp ủy đã xây dựng Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Chi bộ; thực hiện đăng ký chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018; triển khai chuyên đề năm 2018 Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, tổ chức cho đảng viên đăng ký trách nhiệm nêu gương và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tình hình đảng viên tại chi bộ hiện tại là 23 đảng viên trong tổng số 34 lao động, chi bộ đã phân công đảng viên bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để xem xét kết nạp Đảng. Tại cuộc họp, Chi ủy đã thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của chi bộ.

Về kết quả công tác chuyên môn trong quý I/2018 ước tổng doanh thu đạt 4,8 tỷ đồng đạt 23,52% so kế hoạch tài chính Ủy ban nhân dân tỉnh giao, nộp ngân sách nhà nước 53 triệu đồng, ủng hộ công tác xã hội 73 triệu đồng và xây dựng 01 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 40 triệu đồng. Chi ủy đã Lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức về nguồn tại các khu căn cứ cách mạng, khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

Về mặt công tác bồi dưỡng đào tạo luôn được Chi ủy quan tâm và đã xây dựng Kế hoạch cử 05 đảng viên tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính; cử 06 đảng viên học lớp nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018 do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ chức.

Bên cạnh đó, chi bộ đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, qua đó có 05 cá nhân và 02 tập thể được biểu dương cấp cơ sở, trong đó có 02 cá nhân và 01 tập thể được đề nghị cấp Đảng ủy khối doanh nghiệp biểu dương.

Để đạt được kết quả công tác xây dựng Đảng như trên, ngoài sự Lãnh đạo của Chi ủy thì đơn vị cũng có những thuận lợi như sau:

  • Kế hoạch tài chính năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ đầu tư phát triển chủ động triển khai thực hiện kịp thời.
  • Có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác chuyên môn; tư tưởng của cán bộ, đảng viên luôn ổn định, an tâm công tác.
  • Chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, động viên tinh thần làm việc của người lao động phấn khởi và tích cực hơn.
  • Cơ chế chính sách phục vụ công tác chuyên môn được điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Bên cạnh những mặt thuận lợi thì Quỹ đầu tư phát triển Vĩnh Long cũng còn một số khó khăn như sau:

  • Một số quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng thay đổi nhưng Quỹ đầu tư phát triển không thuộc đối tượng áp dụng nên rất khó khăn trong hoạt động.
  • Những quy định thuộc đối tượng áp dụng thì phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế để thực hiện.

          Về những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2018, Chi ủy Quỹ đầu tư phát triển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể quần chúng. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. Chi bộ Quỹ đầu tư phát triển Vĩnh Long sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong để tập thể đơn vị cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Thảo Quyên_P. KH-TC

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Hình liên kết

    

 

Video clip