Hoạt động quỹ
Chi bộ cơ sở quỹ đầu tư phát triển tỉnh vĩnh long được biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long đã tập trung triển khai thực hiện trong toàn đơn vị suốt thời gian qua, qua đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn thể Đảng viên và quần chúng, giúp đảng viên hiểu đúng, hiểu đầy đủ và sâu sắc về những nội dung cơ bản, những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Chi bộ, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của đảng viên và quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhằm biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, ngày 17/4/2018 Chi bộ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long đã vinh dự được Đảng ủy khối doanh nghiệp khen tặng danh hiệu cho 02 cá nhân và 01 tập thể là tấm gương điển hình tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. Qua việc biểu dương khen thưởng càng khẳng định hơn nữa việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là phải trau dồi các phẩm chất "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; gắn kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đó cũng là cách tốt nhất để xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng con người; là giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu quả thiết thực hơn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Hình 1: Đ/c Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư chi bộ được biểu dương khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Hình 2: Tập thể Phòng Đầu tư được biểu dương khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Trong thời gian tới, Chi bộ Quỹ đầu tư phát triển Vĩnh Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ Đảng viên và quần chúng gắn với chuyên đề học tập theo từng năm để ngày càng có nhiều gương điển hình tiêu biểu, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin bền vững của nhân dân đối với Đảng./.

Thảo Quyên_P.KH-TC

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip

Hình hoạt động