Hoạt động quỹ
Vĩnh Long khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 62: 2018-2019

Sáng ngày 26/5/2018, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long phối hợp với trường chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 62 năm học 2018- 2019.

Tham gia lớp học có 70 học viên là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở các cơ quan ban, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long đã cử 05 đồng chí tham gia lớp học.

Trong thời gian khoá học 12 tháng, học viên sẽ được trang bị các nội dung kiến thức về: Quản lý hành chính nhà nước; Chủ nghĩa Mác Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; Đường lối chính sách của Đảng,… Sau khi hoàn thành chương trình học và thi tốt nghiệp, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp bằng trung cấp lý luận chính trị. Thông qua lớp học này giúp học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý vận dụng vào đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương Thảo_P.ĐT

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình liên kết

 

 

  

 

Video clip

Hình hoạt động