Đầu tư xây dựng
Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Chương trình thu hút đầu tư; trong những năm qua, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác thu hút đầu tư, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm, chưa thu hút được dự án lớn làm động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm, một số dự án chưa tuân thủ định hướng đầu tư gây bức xúc trong dư luận, nhất là các dự án nhạy cảm với môi trường…

Để thực hiện tốt phương hướng thu hút đầu tư đến năm 2020 là "Chú trọng các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm khai thác thế mạnh nguồn tài nguyên của tỉnh trên cơ sở đó lựa chọn mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp chế biến nông sản nhằm sử dụng nguồn nguyên liệu nông sản từ các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh" và để tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản và bảo vệ môi trường; ngày 09/3/2018, Tỉnh ủy đã có văn bản số 1033- CV/TU về việc nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình thu hút đầu tư, trong đó tăng cường công tác quảng bá, mời gọi, xúc tiến đầu tư các dự án lớn trên các lĩnh vực ưu tiên, nhằm tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc để các dự án đã có chủ trương đầu tư, dự án được cấp phép đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai do nhà đầu tư không đủ năng lực, dự án gây bức xúc trong dư luận.

- Trong những năm trước, chưa mở rộng thực hiện chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu; dự án nhạy cảm với môi trường như: sản xuất sản phẩm hóa chất, thuộc da, nhuộm, tái chế pin và ắc quy, …(Nguồn: skhdt.vinhlong.gov.vn)

Cẩm Tiên_P.KH-TC (Sưu tầm)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Hình liên kết

    

 

Video clip